Proiecte

Proiecte de cercetare coordonate în ultimii 5 ani de către membrii fondatori ai Centrului de Cercetare şi Inovaţie în Servicii Sociale

Nr.crt. Denumire grant cercetare Sursa finanţare Valoare

Coordonator
1. Elaborarea unei metodologii de evaluare şi reducere a comporta-mentelor de risc la adolescenţii şi tinerii infectaţi cu HIV/SIDA ANCS/CEEX

2006-2008

115 700 RON Conf.dr. Doru Buzducea
2. Riscul de pierdere a locuinţei: factori generatori şi politici de combatere a fenomenului homelessness ANCS/CEEX

2006-2008

140 360

RON

Conf.dr. Adrian Dan
3. Problematica violenţei în familie şi percepţia comunităţii faţă de nevoia de asistare a victimelor; indicatori de eficienţă ai intervenţiei serviciilor ANCS/CEEX

2006-2008

129 005 RON Conf.dr. Ana Rădulescu
4. HIV-Risk Behaviors of Romanian Adolescents University of Connecticut – INMH

2003 – 2005

10 000 USD Conf.dr. Doru Buzducea
5. Indicatorii sociali teritoriali şi relevanţa lor în contextul programelor de dezvoltare socială CNCSIS

2004-2005

10 000

EUR

Conf.dr. Adrian Dan
6. Indicatori ai incluziunii sociale în România CNCSIS

2003

5000

EUR

Conf.dr. Adrian Dan
7. Social Work Promoting Social Cohesion in Europe IFSW

2004-2006

30 000

EUR

Conf.dr. Ana Rădulescu
8. Politicile sociale din perspectivă comparativă CNCSIS (TD)

2007-2008

27 000

RON

Asist.drd. Florin Lazar
9. Casatoria intre stabilitate si disolutie CNCSIS (TD)

2007-2008

28 000

RON

Drd. Iulian Apostu
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: